Skip links

СТАРОВРЕМСКИ ПОМЕШЧИЦИ
ОТ НИКОЛАЙ ГОГОЛ

Режисьор: Татяна Тарасова
Сценография: Татяна Тарасова
Kостюми: Олга Журкова, Лариса Бикадорова
Художествено осветление: Ростислав Дзизенко
Хореография: Наталия Шурганова
Музика:
Ростислав Дзизенко

“Техният дом е представен като почти безгранична вселена, чиито граници не искаш да напуснеш. Когато можеш да летиш, без дори да напускаш леглото си, когато гостите ти вероятно ще наминат, когато старите врати крият безбройни богатства – защо би напуснал? Но основното нещо, което изпълва този свят и развива неговото широко съществуване, е любовта на двама възрастни – Афанасий Иванович и Пулхерия Ивановна.”
Маргарита Вирова

РУСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ ЗА КИНЕМАТОФРАФИЯ НА ИМЕТО НА СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ (ВГИК), РУСИЯ, МОСКВА

Explore
Drag