Венета Ангелкова

Административен и финансов мениджър

Венета Ангелкова има повече от 10 години практически опит в организирането и изпълнението на български и европейски проекти в областта на медиите, образованието, междукултурните отношения и културата. Работила е дългогодишно с международни донорски организации, има опит с фондонабиране и отчетност на средства.

Венета е ръководител на екипи от експерти с фокус върху контрол на качеството, ефективно разпределение на ресурсите, комуникация с клиенти и подизпълнители.

Автор и редактор на издания в областта на културологичните изследвания и медийния пазар.