Майя Праматарова

Съветник на фестивала

Майя Праматарова е драматург, театровед, преводач и режисьор. През последните 10 години живее в Ню Йорк, а понастоящем в Москва. Автор е на пиесите “Don’t take the Bridge“, „Убийте тази жена“, „Бяло върху бяло“.
Майа Праматарова беше част от първото жури на фестивала.