Майя Праматарова

ЖУРИ 2017

Майя Праматарова е драматург, театровед, преводач и режисьор. През последните 10 години живее в Ню Йорк, а понастоящем в Москва. Автор е на пиесите “Don’t take the