Венета Ангелкова

Венета Ангелкова има повече от 10 години практически опит в организирането и изпълнението на български и европейски проекти в областта на медиите, образованието, междукултурните отношения и културата. Работила е дългогодишно с международни донорски организации, има опит с фондонабиране и отчетност на средства. Венета е ръководител на екипи от експерти с фокус върху контрол на качеството, ефективно разпределение на ресурсите, комуникация с клиенти и подизпълнители. Автор и редактор на издания в областта на културологичните изследвания и медийния пазар.

Follow us:
ISTF "Danail Chirpansky" is responsible for the choice and the presentation of the facts and opinions in this website, which are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization.